logo

English Russian Arabic

سبد خرید

مقدار مجاز خرید اینترنتی برای هر کالا بین یک تا پنج کیلوگرم یا بسته می باشد

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد.

کیفیت محصولات

کنترل کیفیت محصولات تولید شده در گروه آجیل سرای عدالت مهمترین رکن پیشرفت و توسعه این واحد تجاری می باشد.

عمده بحث کنترل کیفیت مربوط به انجام نمونه گیری از محصولات، بازرسی آن نمونه‌ها و تعمیم نتایج به کل انباشت محصول است که بر اساس روش‌های آماری انجام می‌گیرد. از دیگر روش‌های مورد استفاده در کنترل کیفیت، کنترل فرایند تولید محصول به جای کنترل محصول تهیه شده است که با استفاده از روش‌های آماری مانند SPC و ... انجام می‌گیرد. مبحث کنترل کیفیت، جایگاه ویژه‌ای در مباحث نظام‌های جامع مدیریت کیفیت دارد.