تندیس حقوق مصرف کنندگان

در همایش تجلیل از واحدهای تولیدی برتر حامی حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی، گروه صنایع عدالت نوین سانلی، شایسته دریافت تندیس حقوق مصرف کنندگان گردید.
همیشه رو به جلو باش ...