ایمنی غذا از مزرعه تا سفره

در هفتمین یادمان روز جهانی غذا که توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد ، گروه صنایع غذایی نوین سانلی به عنوان یکی از منتخبین سال 1394 معرفی شد .